DMCR NEWS

สุขใจ อาสาทิ้งซั้งเสริมความสมบูรณ์ทะเลบางจะเกร็ง

  • 13 เม.ย. 2564
  • 45
สุขใจ อาสาทิ้งซั้งเสริมความสมบูรณ์ทะเลบางจะเกร็ง

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูดอนหอยหลอด บ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จัดวางซั้งกอ ๙๙ ชุด ตามกิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กให้มีโอกาสได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง