DMCR NEWS

ทะเลระนอง/พังงา นักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์คึกคักสุดๆ

  • 13 เม.ย. 2564
  • 32
ทะเลระนอง/พังงา นักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์คึกคักสุดๆ

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ เรือ และเสื้อชูชีพใน ๖ พื้นที่ ได้แก่ (๑) หาดบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (๒) หาดอ่าวเคย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา (๓) ป่าในเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา (๔) เกาะไข่ อ.เกาะยาว จ.พังงา (๕) ป่าในเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง และ (๖) ท่าเทียบเรือเกาะพยาม จ.ระนอง สถานการณ์ทั่วไปปกติ พร้อมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง