DMCR NEWS

สวัสดีวันผู้สูงอายุ ๑๓ เมษายน

  • 13 เม.ย. 2564
  • 54
สวัสดีวันผู้สูงอายุ ๑๓ เมษายน

๑๓ เมษายน : วันผู้สูงอายุ เพื่อให้พี่ๆ น้องๆ พวกเราชาวทะเลให้ความสำคัญกับปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ลุงป้า น้าอา และบรรดาผู้สูงอายุในบ้านของพวกเรา เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ สมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง