DMCR NEWS

ช่วยเหลือแล้ว เต่ากระติดเครื่องมือประมงหน้าสตน

  • 17 เม.ย. 2564
  • 84
ช่วยเหลือแล้ว เต่ากระติดเครื่องมือประมงหน้าสตน

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รับแจ้งจาก คุณไฝสอน นิยมเดชา ว่าพบเต่าทะเลมีชีวิตติดเครื่องมือประมง บริเวณหน้าสตน ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลการตรวจสอบเป็นเต่ากระ ขนาดกระดองยาว ๗๘ ซม. กว้าง ๗๐ ซม. น้ำหนัก ๔๕ กม. เพศผู้ โตเต็มวัย สภาพแข็งแรง ไม่มีบาดแผลภายนอก สามารถว่ายน้ำ และหายใจได้ปกติ ทั้งนี้ประสานศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่างเข้ารับและตรวจสุขภาพเบื้องต้น เต่าสุขภาพดี จึงเก็บเลือดเพื่อศึกษาวิจัย และฝังไมโครชิพก่อนปล่อยกลับสู่ทะเลได้สำเร็จ ณ หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง