DMCR NEWS

รอช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุด พร้อมจัดวางปะการังเทียม

  • 18 เม.ย. 2564
  • 95
รอช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุด พร้อมจัดวางปะการังเทียม

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. ตรวจสอบการขนย้ายแท่งปะการังเทียมคอนกรีต แบบรูปโดม สำหรับจัดวางในพื้นที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร ครบจำนวน ๒๖๘ แท่ง โดยออกจากท่าเรือไปจัดวางในทะเล จ.ชุมพร และ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ต้องรอช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสูดประมาณวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อจัดวางให้เรียบร้อยต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง