DMCR NEWS

รับข่าวดีกันหน่อย ทะเลได้พัก เต่าตนุวางไข่หาดราไวย์

  • 19 เม.ย. 2564
  • 45
รับข่าวดีกันหน่อย ทะเลได้พัก เต่าตนุวางไข่หาดราไวย์

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยนายกเทศบาลราไวย์ รับแจ้งจากคุณเพลินพนา ชาติสุข ชาว ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดราไวย์ ผลการตรวจสอบพบเป็นรอยขึ้นของเต่าตนุ พิกัด ๔๒๔๒๒๓E ๘๕๗๗๓๕N วัดความกว้างจากรอยที่พบของช่วงอก ๔๐ ซม. ความกว้างระหว่างพายข้างซ้ายและขวา ๑๑๒ ซม. จึงขุดเพื่อหาตำแหน่งการวางไข่ เมื่อพบแล้วจึงฝังเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามการพัฒนาการของไข่ในหลุม จากนั้นกลบด้วยทรายไว้ที่เดิม และกั้นคอกเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งรบกวนจากภายนอก พร้อมจัดเวรยาม เฝ้าระวังจนกว่าลูกเต่าตนุจะฟักออกเป็นตัวลงสู่ทะเลตามธรรมชาติต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง