DMCR NEWS

ทช. เตรียมจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ปี 64 วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

  • 19 เม.ย. 2564
  • 563
ทช. เตรียมจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ปี 64 วิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

          วันที่ 19 เมษายน 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2564 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับกิจกรรมวันทะเลโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รมว.ทส. จึงสั่งการให้กรม ทช. งดจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มคน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมวันทะเลโลกในแบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิค-19 โดยจะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความสำคัญและกิจกรรมต่างๆ ของวันทะเลโลก ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง