DMCR NEWS

โควิดระลอกใหม่ มาช่วยกันชาวไทยร่วมใจรักษาระยห่างลดติดเชื้อ

  • 20 เม.ย. 2564
  • 47
โควิดระลอกใหม่ มาช่วยกันชาวไทยร่วมใจรักษาระยห่างลดติดเชื้อ

ตามประกาศมาตรการของรัฐบาลรอบล่าสุด กรม ทช. ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมมือร่วมใจปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-๑๙ ให้สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และคุณหมอไม่ต้องเหนื่อยมากไปกว่านี้ โดย
๑. งดการเรียน ให้เรียน online
๒. ห้ามกิจกรรมที่มีคนเกิน ๕๐ คน
๓. ปิด PUB BAR KARAOKE ๑๔ วัน
๔. พื้นที่สีแดง ร้่นอาหารเปิดให้นั่งรับประทานในร้าน ได้ถึง ๒๑.๐๐ น. ส่วนสั่งกลับบ้านได้ถึง ๒๓.๐๐ น. โดยห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดตู้เกมส์
๕. ร้านสะดวกซื้อ ปิด ๒๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.
๖. Gym fitness ปิด ๒๑.๐๐ น.
๗. ไม่ปิดสนามกีฬา แต่แข่งขันจำกัดผู้เข้าชม
๘. งานเลี้ยงสังสรรค์ ให้งด หรือเลื่อนออกไป
๙. หน่วยงานภาครัฐ ให้ดำเนินการ WFH เต็มรูปแบบ เพื่อลดการเคลื่อนย้าย และขอความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วย
๑๐. จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม hospital เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการรักษา หรือแยกกัก ทันทีที่ทราบผลตรวจ หากพบการติดเชื้อโทร ๑๖๖๙
หมายเหตุ ทดลองใช้มาตรการนี้ ๑๔ วัน แล้วจะมีการพิจารณาอีกครั้ง แต่ถ้ามีเหตุการณ์รุนแรง อาจจะมีการพิจารณาเพิ่มโดยให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศนี้เริ่มใช้วันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง