DMCR NEWS

สมาชิกใหม่ น้องน้อยๆ ลูกเต่าตนุคืนสู่ทะเลทับสะแก

  • 22 เม.ย. 2564
  • 104
สมาชิกใหม่ น้องน้อยๆ ลูกเต่าตนุคืนสู่ทะเลทับสะแก

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พร้อมด้วย นายประชุม เสือเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙ และชาวบ้าน ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรี​ขันธ์​ ตรวจสอบรังไข่เต่าตนุ ๒ รัง ที่ครบกำหนดฟัก ณ หาดวัดถ้ำเขาไม้รวก ต.อ่างทอง โดยไข่เต่ารังที่ ๑ มีทั้งหมด ๑๑๖ ฟอง ฟักเป็นลูกเต่าตนุ ๖๓ ตัว ตายโคม ๒๔ ตัว มีไข่ไม่ได้รับการผสม ๒๓ ฟอง และไข่ยังไม่พร้อมฟัก ๖ ฟอง ส่วนรังที่ ๒ มีไข่เต่าทั้งหมด ๑๑๖ ฟอง ฟักเป็นลูกเต่าตนุ ๗๘ ตัว ตายโคม ๒๑ ตัว มีไข่ไม่ได้รับการผสม ๑๑ ฟอง และไข่ยังไม่พร้อมฟัก ๖ ฟอง ทั้งนี้ ไข่ที่ยังไม่พร้อมฟัก เจ้าหน้าที่ได้ฝังกลบไว้ตามเดิม สรุป นำลูกเต่าตนุที่ฟักออกมาทั้งหมดปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลรวม ๑๔๑ ตัว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง