DMCR NEWS

ร่วมตรวจคัดกรองเชื้อโควิดเชิงรุก บนเรือประมงปัตตานี

  • 23 เม.ย. 2564
  • 45
ร่วมตรวจคัดกรองเชื้อโควิดเชิงรุก บนเรือประมงปัตตานี

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับ ศคท.จว.ปัตตานี กองควบคุมโรค สาธารณสุข จว.ปัตตานี ชุดสหวิชาชีพ PSCC ปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ออกตรวจคัดกรองเชื้อบนเรือประมง ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ที่ขอเข้าเทียบท่าเรือปัตตานี ผลการปฏิบัติ จนท.สาธารณสุข ได้ตรวจคัดกรองลูกเรือทั้งหมดเพื่อส่งตัวอย่างเชื้อไปตรวจที่ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา โดยจะใช้เวลาเพาะเชื้อและตรวจตามขั้นตอนเป็นเวลา ๘ ชั่วโมง จึงจะทราบผลและรอผลตรวจ ๑ วัน ระหว่างรอผลตรวจ ได้สั่งการให้เรือทิ้งสมอนอกท่าในจุดจอดเรือที่เจ้าท่ากำหนด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง