DMCR NEWS

อาสาประมง พิชิตขยะแม่น้ำปัตตานีก่อนไหลลงสู่ทะเล

  • 23 เม.ย. 2564
  • 38
อาสาประมง พิชิตขยะแม่น้ำปัตตานีก่อนไหลลงสู่ทะเล

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับชาวประมงจัดเก็บขยะที่ตกค้างจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณแม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ขยะรวม ๘๗๐.๔๐ กก. เป็นขยะอินทรีย์ และคัดแยกขยะ ประเภทขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และเศษโฟม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เรือประมง เรือรับจ้าง และชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำ เก็บและทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง