DMCR NEWS

หาดสวรรค์ชายแดนใต้ แฆแฆหาดสวยไม่พบกัดเซาะ

  • 4 พ.ค. 2564
  • 40
หาดสวรรค์ชายแดนใต้ แฆแฆหาดสวยไม่พบกัดเซาะ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) สำรวจและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่หาดแฆแฆ ต.บ้านน้ำบ่อ อ ปะนาเระ จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดแฆแฆ มีพื้นที่เป็นหาดทรายความยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร และหาดหินความยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร ซึ่งหาดแฆแฆมีลักษณะธรณีสัณฐานชายฝั่งแบบหาดก้นอ่าว (Pocket beach) โดยทั้งสองด้านของอ่าวเป็นหาดหินหรือหัวหาด (Head Land) ผลการสำรวจไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งใน จ.ปัตตานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง