DMCR NEWS

ยังรอการช่วยเหลือ ทั้งเลือดทั้งตับฟื้นป่วยเจ้าหน้าที่กรมทะเล

  • 4 พ.ค. 2564
  • 49
ยังรอการช่วยเหลือ ทั้งเลือดทั้งตับฟื้นป่วยเจ้าหน้าที่กรมทะเล

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สืบเนื่องจากการเข้ารับการรักษาอาการตับวายเฉียบพลัน ของข้าราชการ กรม ทช. ราย นายวินัย เสาวฤทธ์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) 
      วันนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาหลายราย เดินทางมาร่วมกันบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร ๑ ชั้น ๒ ซึ่งยังขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโออีกจำนวนมาก โดยมีอธิบดีโสภณ ทองดี และเจ้าหน้าที่กรม ทช. ต้อนรับ ทั้งนี้ การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตับ ยังคงต้องรอรับจากผู้บริจาคต่อไป ซึ่งหากใช้เวลานานมากไปกว่านี้ จะมีผลต่อการรักษาอย่างมาก
      สำหรับผู้ที่ประสงค์ให้ความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ
๑. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ (ภรรยา) โทร ๐๙๒-๔๕๔-๙๓๖๑
๒. นายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม โทร ๐๘๑-๖๓๖-๘๐๙๙
๓. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช.ที่๒ โทร ๐๙๕-๘๗๙-๙๕๓๕
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
กราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง