DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงกระบี่ เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 5 พ.ค. 2564
  • 40
ตรวจเรือประมงกระบี่ เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) นำเรือ ทช.๒๑๗ ตรวจตราพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม (IUU) ทะเลกระบี่ รวม ๓ ลำ เป็นเรืออวนล้อมจับ ผลการตรวจสอบมีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ไม่พบความผิดตามกฎหมาย จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมายโดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง