DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 12 พ.ค. 2564
  • 42
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ช่วงนี้โควิด-๑๙ ยังระบาดรุนแรงและต่อเนื่อง การหยุดเชื้อด้วยมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐประกาศออกมานับเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกันเพื่อตัวเราและประเทศชาติ ส่วนเรื่องทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน กรม ทช. จะดูแลรักษาไปด้วยกันกับชุมชนชายฝั่ง และพี่น้องเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อทะเลไทยสวยสมบูรณ์ตลอดไป
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง