DMCR NEWS

ลาดตะเวนพื้นที่ทางทะเล ไม่พบเรือทำผิดมีแต่โลมา

  • 13 พ.ค. 2564
  • 22
ลาดตะเวนพื้นที่ทางทะเล ไม่พบเรือทำผิดมีแต่โลมา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.๘๐๑ ออกปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกัน และประชาสัมพันธ์แก่เรือประมงในการกระทำประมง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด นอกจากนี้ในขณะออกปฏิบัติงานพบโลมา ๔ ตัว ว่ายน้ำหากินอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง