DMCR NEWS

ติดประกาศขอคืนผืนป่าชายเลนบางเตยใต้ เขตพังงาต่อเนื่อง

  • 13 พ.ค. 2564
  • 37
ติดประกาศขอคืนผืนป่าชายเลนบางเตยใต้ เขตพังงาต่อเนื่อง

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) นำป้ายประกาศ แบบ ปส.ม.๒๕ (ข) คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอยและป่านางหงษ์ จ.พังงา เรื่องให้ผู้กระทำผิดออกจากป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาทอยและป่านางหงษ์ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือรื้อถอน แก้ไข หรือทำประการอื่นใด แก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วแต่กรณี ซึ่งตรวจยึดไว้เมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื้อที่ ๒๖-๐-๘๐ ไร่ ท้องที่บ้านบางเตยใต้ ม.๗ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา และอีกพื้นที่ขนาด ๒๘-๐-๓๒ ไร่ ตรวจยึดเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา สถานีตำรวจภูธรเมืองพังงา เทศบาลตำบลบางเตย ที่ทำการกำนันตำบลบางเตย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ต.บางเตย และบริเวณแปลงที่ตรวจยึด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง