DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงชลบุรีและแปดริ้ว เอกสารครบตามระเบียบ IUU

  • 13 พ.ค. 2564
  • 48
ตรวจเรือประมงชลบุรีและแปดริ้ว เอกสารครบตามระเบียบ IUU

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำเรือ ทช.๑๐๒ ตรวจตราพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การควบคุม (IUU) ทะเลฉะเชิงเทราและชลบุรี รวม ๑๐ ลำ เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ เรืออวนลากคานถ่าง และเรืออวนลากคู่ ผลการตรวจสอบมีเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ไม่พบความผิดตามกฎหมาย จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมายโดยไม่ให้ละเมิดกฎหมายทะเลต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง