DMCR NEWS

จับมือประมงสมุทรสาคร เตรียมขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง

  • 13 พ.ค. 2564
  • 46
จับมือประมงสมุทรสาคร เตรียมขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ร่วมกับประมงจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพกลุ่มชุมชนชายฝั่ง รับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงหอยทะเล พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรสาคร เป็นประธาน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มชุมชนชายฝั่งใน ต.นาโคก และ ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีข้อสรุป ให้ชุมชนชายฝั่งจัดตั้งกลุ่มชุมชนชายฝั่ง เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ทช.ที่๘ ได้ชี้แจง ขั้นตอนการจดขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ทราบ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง