DMCR NEWS

ประชุมหารือกรณีพบตะกอนสีชมพูในทะเล หน้าสนามบินอู่ตะเภา

  • 15 พ.ค. 2564
  • 23
ประชุมหารือกรณีพบตะกอนสีชมพูในทะเล หน้าสนามบินอู่ตะเภา

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ประชุมร่วมกับนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขต ๒ หน่วยงานราชการ อบต.เนินฆ้อ ปลัดอำเภอแกลง และผู้นำท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาการทำประมงของสมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็ก ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง พบตะกอนสีชมพูที่พื้นทะเลและมีกลิ่นเหม็นรุนแรง บริเวณหน้าสนามบินอู่ตะเภา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง