DMCR NEWS

ติดประกาศขอคืนพื้นที่ป่าชายเลนปะทิว เตรียมนำกลับมาฟื้นฟู

  • 15 พ.ค. 2564
  • 68
ติดประกาศขอคืนพื้นที่ป่าชายเลนปะทิว เตรียมนำกลับมาฟื้นฟู

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) นำประกาศคำสั่งเรื่อง คำสั่งทางปกครองให้ระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ตามแบบ ทช.๒ มาตรา ๑๗) ไปติดประกาศบริเวณแปลงตรวจยึดเนื้อที่ ๑,๔๖๐.๓๙ ไร่ จำนวน ๑๕ แปลง ท้องที่ ม.๒, ๓, ๔ และ ๕ บริเวณพื้นที่ป่าพรุกระชิง (ป่าพรุน้ำจืด) ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยติดประกาศไว้ที่ ที่ว่าการอำเภอปะทิว อบต.ปากคลอง ที่ทำการกำนันตำบลปากคลอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๒, ๓, ๔ และ ๕ และบริเวณแปลงตรวจยึด พร้อมทั้งได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บ้านมาบอำมฤต

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง