DMCR NEWS

เฝ้าระวังหมู่เกาะชายแดนระนอง สถานการณ์ดี

  • 17 พ.ค. 2564
  • 54
เฝ้าระวังหมู่เกาะชายแดนระนอง สถานการณ์ดี

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยลาดตระเวนโดยรอบพื้นที่เกาะพยาม หมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว และตรวจเยี่ยมเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ เพื่อหาข่าวการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือไม่ทิ้งสมอเรือในแนวปะการังและไม่ทิ้งขยะลงทะเล ผลการปฏิบัติงานในวันนี้ไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง