DMCR NEWS

ชาวบ้านราไวย์ แจ้งพบวัตถุต้องสงสัยลอยในทะเลภูเก็ต

  • 18 พ.ค. 2564
  • 54
ชาวบ้านราไวย์ แจ้งพบวัตถุต้องสงสัยลอยในทะเลภูเก็ต

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.ภาค ๓) ทัพเรือภาคที่ ๓ สำรวจและเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ ซม. พบบริเวณหัวแหลมเกาะแอล ด้านทิศตะวันตก ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระดับน้ำลึก ๕ เมตร หลังรับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๔ จากการประสานข้อมูลกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้รับการยืนยันว่าเป็นวัตถุชิ้นส่วนถังเชื้อเพลิงสารไฮดราซีน ใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนจรวดหรือกระสวยเพื่อขนส่งสู่อวกาศ เมื่อใช้หมดแล้วสลัดทิ้งสู่ทะเลจมลงพื้นท้องทะเล เมื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลบริเวณใกล้เคียงพบว่า แนวปะการัง รวมทั้งสัตว์ทะเลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ปกติตามธรรมชาติ ไม่พบความผิดปกติจากผลกระทบแต่อย่างใด และหลังจากการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว จะส่งมอบวัตถุนี้ให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เพื่อนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง