DMCR NEWS

วราวุธ รัฐมนตรี ทส. แถลงงานเปิดตัวแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล

  • 28 พ.ค. 2564
  • 1,402
วราวุธ รัฐมนตรี ทส. แถลงงานเปิดตัวแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล

          การจัดงานประชุมดังกล่าว เป็นการร่วมมือกันของ 3 หน่วยงาน ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับธนาคารโลก และสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางร่วมกันในการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งได้วางกรอบปฏิบัติการอาเชียนว่าด้วยขยะทางทะเล ทั้ง 4 ด้าน ในการสนับสนุนนโยบายและแผนงานการวิจัย นวัตกรรม และการเพิ่มศักยภาพบุคลากร พร้อมสร้างความตระหนักรู้ การศึกษา และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน อีกทั้งต่อยอดไปสู่การดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาเซียนไปสู่การจัดการขยะอย่างครอบคลุมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของภูมิภาคต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง