DMCR NEWS

2563-10-30 ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่การจัดวางปะการังเทียม พ.ศ. 2563

  • 10 มิ.ย. 2564
  • 172

ดาวน์โหลด

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่การจัดวางปะการังเทียม พ.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง