DMCR NEWS

ปิดประกาศ ขอคืนผืนป่าชายเลนเขตทับปุด

  • 11 มิ.ย. 2564
  • 40
ปิดประกาศ ขอคืนผืนป่าชายเลนเขตทับปุด

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) นำประกาศคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนโครงการทับปุด จ.พังงา เรื่อง ดำเนินการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไขหรือทำประการอื่นใดแก่พืชผล ออกไปจากพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนโครงการทับปุด ท้องที่ ม.๓ ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ไปปิด ณ ที่ว่าการอำเภอทับปุด สถานีตำรวจภูธรทับปุด ที่ทำการกำนันตำบลมะรุ่ย ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อบต.มะรุ่ย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ (ทับปุด พังงา) สำนักงาน ทช.ที่๖ และแปลงที่ถูกบุกรุก ม.๓ ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา​ และลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรทับปุด​ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง