DMCR NEWS

ลาดตะเวนทางทะเล คุ้มครองทรัพยากรหมู่เกาะไข่

  • 11 มิ.ย. 2564
  • 40
ลาดตะเวนทางทะเล คุ้มครองทรัพยากรหมู่เกาะไข่

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ให้หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะไข่ จ.พังงา ลงพื้นที่ปฏิบัติงานคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล smart marine patrol บริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมประชาสัมพันธ์เรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพานิชย์ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเขตพื้นที่ดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง