DMCR NEWS

พบอีกน้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่ทะเลบางแสน ชลบุรี

  • 16 มิ.ย. 2564
  • 80
พบอีกน้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่ทะเลบางแสน ชลบุรี

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในพื้นที่ทะเลชลบุรี โดยพบตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณหาดวอนนภาศัพท์ และบริเวณแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จากการจำแนกชนิดแพลงก์ตอนพืช ทราบว่าเกิดจากการสะพรั่งของไดโนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ทั้งสองพื้นที่ โดยบริเวณหาดวอนนภาศัพท์ พบเซลล์สมบูรณ์ และเซลล์แตกที่ความหนาแน่น ๑,๒๑๒ และ ๑๑,๓๘๘ เซลล์ต่อลิตร ตามลำดับ และบริเวณแหลมแท่น พบเซลล์สมบูรณ์ และเซลล์แตกที่ความหนาแน่น ๓๗๗ และ ๑,๖๙๘ เซลล์ต่อลิตร ตามลำดับ สำหรับคุณภาพน้ำทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง