DMCR NEWS

กรมทะเลจัดประชุมแผน กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนเรือและยุทโธปกรณ์ชุดใหญ่ ร่วมอาสานักดำน้ำเตรียมปฏิบัติการเก็บกู้อวน ฟื้นความสมบูรณ์ปะการังเกาะโลซิน

  • 17 มิ.ย. 2564
  • 35
กรมทะเลจัดประชุมแผน กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนเรือและยุทโธปกรณ์ชุดใหญ่ ร่วมอาสานักดำน้ำเตรียมปฏิบัติการเก็บกู้อวน ฟื้นความสมบูรณ์ปะการังเกาะโลซิน

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ ๒ นักวิชาการด้านปะการังและทรัพยากรทางทะเล และอาสาสมัครนักดำน้ำ ประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานและขั้นตอนการเก็บกู้เครื่องมือประมงที่ปกคลุมบนแนวปะการังเกาะโลซิน จ.ปัตตานี ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom) จากห้องประชุมลำแพน ชั้น ๙ กรม ทช. โดยที่ประชุมมีมติว่า ต้องให้ความสำคัญกับแนวปะการังมากที่สุดและไม่สร้างความเสียหายต่อแนวปะการังเพิ่มเติม ซึ่งแผนการดำเนินงานจะมีนักดำน้ำอาสาสมัคร ๒๐ คน แบ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับ Instructor ๑๔ คน และระดับ Dive Master ๖ คน เข้าร่วมปฏิบัติการเก็บกู้เครื่องมือประมงในครั้งนี้ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการ อาจารย์ จากหลายหน่วยงาน ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อร่วมกันสำรวจประเมินความเสียหาย ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเก็บกู้เครื่องมือประมง ทั้งนี้อวนที่เก็บกู้ได้จะถูกนำมาสืบหาแหล่งที่มาเพื่อสืบหาที่มาและเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของกองทัพเรือ มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใต้น้ำของกองทัพเรือ ๓ ทีมรวม ๑๕ นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ เรือหลวงราวี ซึ่งมีห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Chamber) ๒ แคปซูลในเรือ และเรือ ต ๙๙๑ ตลอดจนเครื่องบินตรวจการณ์และเฮลิคอปเตอร์ อย่างละ ๑ ลำ พร้อมทีมแพทย์สนามกรณีเกิดเหตฉุกเฉิน เพื่อดูแลอาสาสมัครนักดำน้ำ ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง