DMCR NEWS

ชาวท้ายเหมือง รวมพลังเก็บกวาดก้อนน้ำมันพ้นหาดหน้าบ้าน

  • 17 มิ.ย. 2564
  • 61
ชาวท้ายเหมือง รวมพลังเก็บกวาดก้อนน้ำมันพ้นหาดหน้าบ้าน

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ คน ตามกิจกรรมเก็บคราบน้ำมัน และขยะทะเลบริเวณพื้นที่หาดท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ตามมติที่ได้ประชุมวางแผนการจัดเก็บคราบน้ำมันและขยะทะเลของ จ.พังงา โดยจัดเก็บตามแนวชายหาดระยะทางประมาณ ๑ กม. พบคราบน้ำมันที่แข็งตัวกระจายทั่วไปบริเวณชายหาด และคราบมันปนเปื้อนติดกับขยะ จำพวกเศษเชือก เครื่องมือประมง เศษพลาสติก และชิ้นส่วนของรองเท้า ได้ขยะทั้งหมดรวม ๙๒๖ กก. แบ่งเป็นคราบน้ำมันและขยะที่ติดคราบน้ำมัน ๘๗๕ กก. และขยะทะเลทั่วไป ๕๑ กก. จากนั้น ส่งมอบขยะและคราบน้ำมันให้ อบต.ท้ายเหมือง เพื่อนำไปทำลายตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง