DMCR NEWS

พบปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะมันใน

  • 17 มิ.ย. 2564
  • 52
พบปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะมันใน

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ติดตามสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ภายใต้โครงการประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันแนวปะการัง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริเวณหาดหน้าบ้าน เกาะมันใน จ.ระยอง พบค่าอุณหภูมิน้ำทะเล ๓๐.๐๕ องศาเซลเซียส ความลึกน้ำ ๐.๕-๑.๕ เมตร พบว่าปะการังมีสีซีดจางประมาณร้อยละ ๒๐ และปะการังฟอกขาวประมาณร้อยละ ๑๐ ของปะการังมีชีวิต และพบการตายจากการฟอกขาวประมาณร้อยละ ๓๐ โดยมีปะการังที่ตายจากการฟอกขาว ได้แก่ มีปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) และปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) ส่วนบริเวณหาดพลา มีค่าอุณหภูมิน้ำทะเล ๓๓ องศาเซลเซียส ความเค็ม ๓๐ ppt พบปะการังมีสีซีดร้อยละ ๖๐ และฟอกขาวร้อยละ ๑๕ ของปะการังมีชีวิต พบการตายจากการฟอกขาวประมาณร้อยละ ๓๐ โดยทั้งสองพื้นที่พบปะการังที่ตายจากการฟอกขาว ส่วนใหญ่เป็นปะการังโขด การตายพบบริเวณด้านบนของโคโลนี ทั้งนี้ กรม ทช. จะติดตามการฟื้นตัวของปะการังในบริเวณนี้ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง