DMCR NEWS

ร่วมปฏิบัติงานฝึกภาคสนามการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

  • 18 มิ.ย. 2564
  • 29
ร่วมปฏิบัติงานฝึกภาคสนามการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล. เข้าร่วมคณะตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล มวก.ศรชล.ภาค ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเป็นการฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล (SAR)​ บริเวณแบริ่ง ๒๖๑ ระยะ ๔.๕ ไมล์จากปลายเบรคท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกประกอบด้วย เรือ ต.๑๑๕ เรือ ต.๒๗๐ เรือ รน.๖๓๑ และเรือ จท.๘๐๓ โดยมี พล.ร.ท.มนตรี รอดวิเศษ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกฯ ซึ่งการดำเนินการ SAR ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (๑) การรวบรวมข้อมูล (๒) การพิจารณาพื้นที่ค้นหา (๓) พิจารณาวางแผนในการ SAR (๔) การ SAR ตามแผน (๕) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (๖) การคัดกรองและปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ (๗) การนำส่งแพทย์เพื่อทำการรักษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทางเรือให้กับกำลังพล ศรชล. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง