DMCR NEWS

สนธิกำลังขอคืนพื้นที่ป่าชายเลน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา

  • 18 มิ.ย. 2564
  • 48
สนธิกำลังขอคืนพื้นที่ป่าชายเลน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ กอ.รมน.ชุมพร มทบ ๔๔ ทสจ.ชุมพร ฝ่ายปกครองอำเภอปะทิว สภ.บ้านมาบอำมฤต ศูนย์ป่าไม้ชุมพร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.๑ และ ๙ อบต.ปากคลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ ต.ปากคลอง ปฎิบัติการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน (ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน) ประจำปี ๒๕๖๔ ตรวจพบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุก ๑ แปลงเนื้อที่ ๓๒ ไร่ เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (นากุ้ง) ไม่มีการใช้ประโยชน์ ลักษณะถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นาน อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี และป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา ท้องที่บ้านบ่อสำโรง ม.๒ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมายต่อ พรบ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๐๗ และ พรบ.ทช. ๒๕๕๘ จึงได้จัดทำบันทึกการตรวจยึดพื้นที่ และนำเรื่องราวไปแจ้งความกับพนักงานงานสอบสวนที่ สภ บ้านมาบอำมฤต เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง