DMCR NEWS

รายงานผลการจัดการก้อนน้ำมันดิน ชายหาดภูเก็ตต่อเนื่องพังงา

  • 18 มิ.ย. 2564
  • 51
รายงานผลการจัดการก้อนน้ำมันดิน ชายหาดภูเก็ตต่อเนื่องพังงา

กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน รับแจ้งจากภาคเอกชนในบริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต พบก้อนน้ำมันบริเวณชายหาดไม้ขาว และจากข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ ๑๕ ภูเก็ต พบก้อนน้ำมัน ลักษณะคล้ายกัน บริเวณชาย-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา จึงร่วมกับ ทสจ.ภูเก็ต สำรวจพื้นที่บริเวณหาดไม้ขาว ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง สำรวจบริเวณหาดท้ายเหมือง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ พบก้อนน้ำมันมีการกระจายตามแนวหาดจากบริเวณหาดท้ายเหมืองถึงลากูน่า โดยมีความหนาแน่นสูงสุด ที่หาดท้ายเมือง (๑.๒๔ กรัมต่อตารางเมตร) ทั้งนี้ สำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ได้ร่วมกับภาคเอกชนบริเวณหาดไม้ขาว จัดกิจกรรมทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง