DMCR NEWS

รองอธิบดีกรมทะเล ให้สัมภาษณ์ข่าว ๓ มิติ การจัดการอวนที่เกาะโลซิน

  • 18 มิ.ย. 2564
  • 45
รองอธิบดีกรมทะเล ให้สัมภาษณ์ข่าว ๓ มิติ การจัดการอวนที่เกาะโลซิน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เป็นผู้แทนกรมให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว ๓ มิติ ประเด็นกรณีเครืองมือประมงขนาดใหญ่ติดแนวปะการัง ทางทิศตะวันตกของเกาะโลซิน ทำให้ปะการังบางส่วนได้รับความเสียหาย ซึ่งกรม ทช. พร้อมเร่งดำเนินการหาแนวทางการจัดการอย่างเร่งด่วน โดยแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ ๒ นักวิชาการด้านปะการังและทรัพยากรทางทะเล รวมถึงอาสาสมัครนักดำน้ำ ๒๐ คน แบ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับ Instructor ๑๔ คน และระดับ Dive Master ๖ คน พร้อมปฏิบัติการเก็บกู้เครื่องมือประมงในวันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อลดผลกระทบต่อแนวปะการังให้มากที่สุด และไม่สร้างความเสียหายต่อปะการังเพิ่มเติม พร้อมทั้งเตรียมนำเสนอประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน เป็นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา ๒๐ แห่ง พรบ.ทช. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำผิดทางกรมจะอาศัยอำนาจมาตรา ๑๗ โดยห้ามบุคคลใดไปทำการประมง ลอบ อวนทุกชนิด หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะออกอากาศ ในรายการข่าว ๓ มิติ ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ช่อง ๓ เวลา ๒๒.๐๐ น. คืนนี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง