DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 210/2564 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในพื้นที่กองหินแปดไมล์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

  • 10 ก.พ. 2564
  • 4,406

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 210-2564 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในพื้นที่กองหินแปดไมล์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง