DMCR NEWS

2559-05-19 คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 443/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

  • 23 มิ.ย. 2564
  • 50

ดาวน์โหลด

คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 443-2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อําเภอเกาะยาว จัง.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง