DMCR NEWS

2559-05-19 คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445/2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อทรัพยากรปะการัง บริเวณ ๗ พื้นที่

  • 23 มิ.ย. 2564
  • 60

ดาวน์โหลด

คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 445-2559 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อทรัพยากรปะการัง บริเวณ ๗ พื้นที่.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง