DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 464/2564 เรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพังงา

  • 24 มี.ค. 2564
  • 5,864

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 464-2564 เรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพังงา.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 33.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 69

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง