DMCR NEWS

2560-06-02 คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 475/2560 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

  • 23 มิ.ย. 2564
  • 73

ดาวน์โหลด

คําสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 475-2560 เรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไข่นอก เกาะไข่นุ้ย และเกาะไข่ใน อําเภอเกาะยาว จั.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง