DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • 23 มิ.ย. 2564
  • 833
กรมทะเล ร่วมพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

        วันที่​ 23 มิถุนายน​ ​2564 (09.00 น.) นายจตุพร​ ​บุรุษ​พัฒน์​ ​ปลัด​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564​ โดยมีคณะกรรมการ​ ผู้ทรง​คุณ​วุฒิ​ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ​ VDO​ Conference​ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้​นายอภิชัย​ เอก​ว​นา​กุล​ รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ เป็นผู้แทนกรมทรัพ​ยา​กร​ทาง​ทะเล​และ​ชายฝั่ง​ (ทช.) เข้าร่วมการประชุม​ดังกล่าว​ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. ที่ประชุมมีวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณา​ 1 เรื่อง​ และวาระเพื่อพิจารณาการขออนุญาตการใช้ประโยช​น์​หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 52 เรื่อง​

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง