DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1148/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่

  • 28 มิ.ย. 2564
  • 1,071

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1148-2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 21.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง