DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1901/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่ปะการังเทียมขาแท่นปิโตเลียม บริเวณพื้นที่เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • 28 มิ.ย. 2564
  • 1,423

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1901-2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่ปะการังเทียมขาแท่นปิโตเลียม บริเวณพื้นที่เกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี.PDF
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง