DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

  • 21 ก.ค. 2564
  • 1,417
ทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental Checklist For Seawall and Revetment) ครั้งที่ 1 โดยมีนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ทช. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการทบทวนรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental Checklist For Seawall and Revetment) ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง