DMCR NEWS

รวมพลังเก็บขยะลอยน้ำ Big Cleaning แม่น้ำระยอง

  • 22 ก.ค. 2564
  • 40
รวมพลังเก็บขยะลอยน้ำ Big Cleaning แม่น้ำระยอง

วันที่ ๒๑ ​กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับ จังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง อบจ.ระยอง ทสจ. เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี สมาคมประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning แม่น้ำระยอง" ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในแม่น้ำระยองและคูคลองต่างๆ ให้มีความสะอาดสวยงานและยั่งยืนต่อไป​ โดยสามารถเก็บขยะออกจากแม่น้ำระยองได้น้ำหนักรวม ๒,๑๗๔ กก.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง