DMCR NEWS

เหตุน้ำมันรั่ว เริ่มกระทบบ้านปลาธนาคารปูและป่าชายเลนบางปะกง

  • 24 ก.ค. 2564
  • 83
เหตุน้ำมันรั่ว เริ่มกระทบบ้านปลาธนาคารปูและป่าชายเลนบางปะกง

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณท่าเรือบ้านปลาธนาคารปู วัดคงคาราม (วัดบน) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ตามที่ได้รับแจ้งจากคุณมะลิ เทพรักษา อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เบื้องต้นพบคราบน้ำมันลอยบริเวณผิวน้ำและบนพื้นป่าชายเลนบริเวณบ้านปลาฯ มีกลิ่นน้ำมันทั่วบริเวณ เมื่อสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณท่าเรือท่าข้าม และท่าเรือศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ไม่พบคราบน้ำมันทั้งสองบริเวณ ผลการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบค่าความเป็นกรด-ด่าง ๗.๘๓-๗.๘๙ ค่าอุณหภูมิ ๓๐.๗-๓๐.๘ °C ค่าความเค็ม ๗.๔-๙.๖ psu. และค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ๓.๑๑-๔.๑๖ mg/L

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง