DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 27 ก.ค. 2564
  • 74
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ฝากช่วยกันดูแลรักษาทะเล ให้สะอาดสดใส
ตั้งแต่ในแหล่งน้ำใหล้บ้าน สู่ปากคลองจนไปออกทะเลไทย
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง