DMCR NEWS

กรมทะเล ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สทช.4 ประจำปี 2564

  • 27 ก.ค. 2564
  • 1,063
กรมทะเล ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สทช.4 ประจำปี 2564

            วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สทช.4) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
            โดยที่ประชุมได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่ สทช.4 ทั้งในประเด็นการรื้อถอนพื้นที่ ตามมาตรา 25 การปลูกป่าในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งคดีไม้เทียนทะเล อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน การฟื้นฟูประการังในแหล่งท่องเที่ยว และการกัดเซาะชายฝั่ง อีกทั้งติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพาน Walkway เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2565 ตลอดจนสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของสทช.4 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง