DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือความเป็นกรดของน้ำทะเลในน่านน้ำไทย ขนาด A4 ๘.๒๕ x ๑๑.๕๐ นิ้ว (๕๕.๑๐ -๑๕.๐๐) จำนวน ๑๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก)

  • 30 ก.ค. 2564
  • 149

ดาวน์โหลด

จ้างพิมพ์หนังสือ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.32 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง