DMCR NEWS

แจ้งเตือนภัย พบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสทะเลภูเก็ต

  • 31 ก.ค. 2564
  • 82
แจ้งเตือนภัย พบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสทะเลภูเก็ต

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหาดกะตะ กรณีพบแมงกะพรุนหัวขวด (Physalia sp.) หรือแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส (Portuguese man o' war) บางส่วนเกยตื้นบริเวณชายหาดและบางส่วนลอยอยู่ในทะเล จึงได้ทำหนังสือแจ้งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลเชิงทะเล อบต.กมลา อบต.เชิงทะเล อบต.สาคู และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ รวมทั้งประธานกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อแจ้งฤดูกาลของแมงกะพรุนหัวขวดและประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแมงกะพรุนดังกล่าว รวมถึงวิธีการปฐมพยาบาลโดยให้ใช้น้ำส้มสายชูราดต่อเนื่องบริเวณที่สัมผัสอย่างน้อย ๓๐ วินาที ก่อนนำส่งแพทย์เพื่อรักษาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง